Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu:
Deň zápisu: 4. 1. 2018
Obchodný register: Okresný súd Prešov, odd:Sro, číslo vložky: 35688/P

Banka: Fio banka, a.s.

SWIFT: FIOZSKBA

Kontaktná osoba: